RökstoppAtt förbättra sitt allmänna mående handlar till största delen om att ha en stor portion viljestyrka. Det handlar om att vilja förändra en osund livsstil. Inte sällan kan osunt leverne leda till psykiska sjukdomar som depression och ångest. För att kunna bli frisk krävs eller för att undvika sjukdomarna krävs aktiva åtgärder.

Det handlar mycket om att sätta upp små mål i vardagen och följa rutin. De fysiologiska behoven hos människan bör alltid vara tillfredsställda. Det kan handla om mat och sömn. Vi behöver regelbundna tider för våra måltider och vi behöver ett visst antal timmar sömn. Dessutom bör vi sova under regelbundna tider – helst under natten. För att kunna ta sig vidare i jakten på att förbättra sitt allmänna mående är det en nödvändig förutsättning att de fysiologiska behoven är tillfredsställda.

Det finns givetvis externa faktorer som påverkar vårt välmående. Att dricka mycket alkohol är till exempel ångestframkallande. Om man redan upplever att man mår dåligt så förstärks bördan ytterligare av alkohol. Därför är det ett gott tips tänka över sina alkoholvanor. Du kan själv testa dina alkoholvanor här på Alkoholprofilen.se.

Att röka påverkar kondition, lungkapaciteten och ökar risken för hjärtkärlsjukdomar. Det känns inte speciellt fräscht att röka och konditionen hämmas på ett sätt som kan medföra att man inte känner motivation inför att träna. Rökning är ett stort folkhälsoproblem och här är det återigen en stor portion viljestyrka som gäller för att kunna sluta röka. Det finns mängder av hjälpmedel på marknaden och vanligast kanske är nikotinplåster och nikotintuggummin. Lider man av riktig svår abstinens kan en inhalator användas. Det brukar nämligen vara så att den vana rökaren har svårt att avvänja sig själva beteendet av att röka en cigarett.

Själva mönstret är en del av beroendet. En ganska ny metod som finns att tillgå är de så kallade elektroniska cigaretterna. Det fungerar som en vanlig cigarett att du inhalerar och blåser ut rök – skillnaden är att det enda som finns i dessa är vattenånga. Tillsammans med till exempel nikotintuggummi kan detta vara ett mycket effektivt sätt att lyckas sluta. Läs mer eller beställ hos företaget med samma namn som produkten; Eciggen.com. På sjukvårdsrådgivningens hemsida kan du även läsa mer om sjukdomar och krämpor som kan orsakas av bland annat rökning.

När dem fysiologiska behoven är tillfredställda och vissa laster är avvänjda så är det en god utgångspunkt för välmående. Att träna regelbundet har en stor positiv effekt och påverkar såväl psyke som kropp. Det innebär att du får en ökad kontroll över din vikt genom att förbränna fett. Träning får människan att känna sig frisk och stark vilket är en mycket viktig ingrediens för det allmänna måendet. Dessutom sjunker nivåerna av stresshormoner vid träning och höjer lyckohormonerna, d.v.s. endorfinerna.