Första hjälpen

Att kunna första hjälpen borde vara något som alla på något sätt få kunskap om, detta kan faktiskt rädda liv. Kunskapen är inte tung att bära och om det blir så att vi är först på en olycksplats så har vi om vi gått någon utbildning, kunskapen om vad vi ska göra. Att hjälpa till vid en olycksplats kan innebära kanske att bara sitta med någon person som varit med men inte är så skadad. 

Att våga hjälpa till

Att kunna ge första hjälpen när någon behöver det kan tyckas vara något som vi alla borde kunna. För att vi ska våga hjälpa till så kan det vara bra att vara så förberedd man bara kan. Det finns bra kurser att att gå för att få den grundläggande kunskapen om hur man använder sig av första hjälpen. Att man praktiskt får träna på hur man använder sig av första hjälpen och hur man kan hjälpa en människa som råkat ut för någon olycka. Både allvarligare situationer och mindre skador eller annat som kan hända på en olycksplats.

Andning blödning chock (ABC)

Begreppet ABC står för en prioritering om vad och hur man ska göra om man kommer till en olycksplats. A, kolla upp andningstillståndet. Andas personen ordentligt, kolla upp så att andningsvägar är öppna och personen kan andas fritt. B, blödning som behöver stoppas på något sätt. C, chock, försöka tala lugnt och sansat och se till så att personen som befinner sig i chock inte blir kall. En filt eller din egen jacka kan få personen att bli varm och lugna sig något. Dessa enkla medel kan vara till stor hjälp om man kommer till någon olycka eller något händer hemma.

Ring 112

Om det är så att det är en allvarlig olycka så ring alltid 112, oavsett vilket så är det bättre att ambulans kommer än att några större skador sker. 112 får en bild på hur pass allvarligt det är och skickar hjälp när det behövs.