När massage nämns så tänker nog de flesta främst på ryggmassage, ni vet när man ligger på en brits där det finns ett hålrum för ansiktet och stöd för armarna. Men det nu ska det handla om en annan typ av massage – fotmassage.

Zonterapi

FotmassageFotmassage finns i flera olika varianter, den vanligaste av dem kallas för Zonterapi. Zonterapi är en behandlingsform som härstammar från det man brukar kalla för urmedicinen som så att säga, fått fotfäste även i det moderna samhället, inte minst i Kina och i övriga delar av Sydostasien. Behandlingsformen går ut på att man, i huvudsak, använder sig av fingrarna till att trycka på olika reflexzoner på kroppen. De olika zonerna som sitter på händerna, fötterna eller öronen motsvarar i sig andra organ i kroppen och genom att trycka på dessa punkter så kan man behandla eventuella besvär med aktuellt organ.

Smärta är enligt zonterapeuten ett tecken på att det råder obalans i en viss zon eller att det finns en blockering som beror på att blodcirkulationen till en specifik zon är dålig. Behandling genom tryck på dessa zoner gör att spänningar släpper och att cirkulationen blir bättre.

Fötterna är en av våra mest överbelastade delar av vår kropp då de får bära på våra kroppar dagarna i ända. Ändå är det många som glömmer bort att vårda dem tillräckligt. Fotmassage genom zonterapi är en behandling som förbättrar blodcirkulationen och underlättar avlägsnandet av slaggprodukter. Vid själva behandlingen så gör stimuleringen av fötterna att det sänds impulser till hjärnan som i sin tur startar processer i kroppen som kan leda till att kroppen så att säga helar sig själv.

Sen är det förstås så att lösningen på specifika problem och skador på fötterna inte alltid stavas zonterapi. Är har du exempelvis nageltrång, vårtor eller problem med hälen så är det förstås en fotterapeut du ska ska besöka, inte bara någon som erbjuder fotmassage.