LedvärkAtt uppleva värk i muskler och leder är vanligt förekommande i alla åldrar och kan ha flera orsaker. Oftast handlar det om skador man ådragit sig när man motionerat eller arbetat i fel ställning, men även sjukdom och infektion är vanliga orsaker till värk.

I den här artikeln kan man läsa mer om varför muskel- och ledvärk kan uppstå och vilka behandlingar som finns tillgängliga för att lindra smärtan.

Artros

I Sverige är artros den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom som drabbar både kvinnor och män i lika stor utsträckning. Artros orsakar stelhet och smärta i leder och kan med tiden sänka funktionsförmågan kraftigt för den som drabbats. Vanligtvis är det leder i knän, fötter, händer och höfter som drabbas, men sjukdomen kan även angripa mindre leder i kroppen. I Sverige lider 7-800 000 personer av artros och man räknar med att 5 % av befolkningen mellan 35 och 54 år drabbas av artrosförändringar enligt reumatikerförbundet.

Skador

Sportskador och belastningsskador är vanliga orsaker till värk i muskler och leder. Om man slarvar med uppvärmningen eller inte stretchar ordentligt efter träningen ökar risken för muskel- och ledvärk. Har man ett tungt fysiskt arbete kan det också bidra till ökad belastning för muskler och leder som i sin tur leder till skador och värk.

Behandlingar

För den som drabbats av akut värk i muskler och leder kan ett besök hos naprapaten vara en god idé. Det är också viktigt att motionera och röra på sig. Regelbunden träning leder till en hälsosam viktreducering som minskar belastningen på lederna och har en positiv effekt mot smärtan. Om man lider av sjukdom eller infektion i lederna är det viktigt att så tidigt som möjligt uppsöka läkare för behandling.

Vilken behandling man behöver beror helt på vilken typ av sjukdom eller infektion man har drabbats av. Vanligtvis behandlas muskel- och ledvärk med smärtstillande läkemedel i kombination med tekniska hjälpmedel. Har man en svårartad sjukdom kan det vara nödvändigt med en operation där man ersätter skadade leder med ledproteser.