NaprapatiNapratati kallas de metoder som används när man behandlar ömmande och stela muskler eller leder. Denna behandling kan man exempelvis behöva få vid ryggont, stelhet i rygg, nacke eller axlar. Behandlingen består av ett flertal metoder som vi här tar upp.

Informationen till artikeln är till största del hämtad från www.1177.se.

Naprapater använder som sagt ofta olika metoder för att få muskler och leder att återgå till normal funktion och rörlighet. Men innan man startar någon behandling så undersöker man muskler och leder för att få hjälp att lokalisera vad som är orsakerna till sina besvär. Det vill inte säga att man bara får veta att en muskel är stel eller att man är lite sned, det betyder att man får veta roten till problematiken, så som stress eller om du sitter fel på jobbet.

Behandlingsformer

Det finns som sagt ett antal olika behandlingssätt som ingår i naprapati. Vi går här igenom dem kortfattat.

Ledmanipulation – Detta görs för att leden ska fungera som vanligt igen och eller för att minska eventuell smärta. Det går till som så att leden förs till ytterläge, varpå naprapaten drar isär ledytorna med ett snabbt tryck med händerna. Detta skall inte åsamka någon smärta.

Elektrisk nervstimulering – Detta görs för att försöka få bort spänning i musklerna. Genom att sätta elektroder fastsatta på det område, eller i närheten av området där man har ont eller är spänt. Impulserna gör så att musklerna drar ihop sig och sedan slappnar av om vartannat.

Mobilisering – Denna behandlingsmetod brukar man använda då det inte passar att använda sig av ledmanipulation. Istället för att att trycka och dra i leden så töjer man vävnader i närheten av leden, så som muskelfästen och senor. Detta kan få smärtan att minska och få leden att fungera normalt igen.

Massage – Massage innerbär som vi tidigare skrivit om, att man får behandling av kroppens mjukdelar. Behandlingen gör som sagt att kroppen mjukas upp och rörligheten förbättras. Det kan även få spänning och värk i musklerna att minska.

Muskeltöjning – Detta skulle man kunna säga är en utökad del av massagen eftersom man oftast inleder med massage innan muskeltöjning eller stretching. Det går till som så att patienten får spänna berörda muskler medan naprapaten försiktigt töjer i musklerna.

Ultraljudsbehandling – Denna behandling genom ultraljudsvågor görs genom användande av ultraljudsvågor. Ett lager gelé stryks på huden för bästa kontakt med muskel eller led som ska behandlas. Detta görs för att mjuka upp muskler och leder. Detta är vanligt förekommande för behandling av idrottsskador.

Triggerpunktsbehandling – Triggerpunktsbehandling går ut på att naprapaten trycker på ömmande områden som finns i den spända muskulaturen som berörs. Dessa punkter kallas för triggerpunkter och behandlingen kan minska smärtan.

Ibland kan det även passa sig att man använder sig av flera olika av de olika metoderna för att få bästa effekt av behandlingen.